Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid

 ​​De gemeente Kortenberg streeft ernaar om haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad . De Regenboog is een gemeentelijke basisschool van de gemeente Kortenberg.

​Wat is een toegankelijke website?

​Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Onze gemeente volgt deze regels.

​Hoe de gemeente Kortenberg haar websites toegankelijk maakt.

Naast het laten uitvoeren van een audit door onze leverancier Tobania passen wij verschillende maatregelen toe in onze werking:

 • Audit:
  ​Wij lieten onze website testen op toegankelijkheid. Eventuele problemen op zowel technisch als redactioneel vlak trachten wij zo snel mogelijk op te lossen.
 • Kennis medewerkers:
  We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden.

​Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De website www.de-regenboog.be voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1. Volgende onderdelen zijn niet (volledig) toegankelijk:

 • Hoofdnavigatie
  De hoofdnavigatie is niet volledig bereikbaar met enkel een toetsenbord. Navigatie-items en contactgegevens worden niet weergegeven in de voettekst van de website. Onze webmaster werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing tegen 1 januari 2024
 • Contrast:
  Zowel in tekst en titels als in hyperlinks en mouseover wordt er geregeld onvoldoende kleurcontrast gebruikt met de achtergrond of met de afbeelding. Het aanpassen van de contrastverhouding zal gebeuren samen met de aanpassing naar een meer gebruiksvriendelijke lay-out van de startpagina en is voorzien tegen 30 juni 2024.
 • Afbeeldingen
  Niet al onze afbeeldingen en fotogallerijen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst. Onze webmaster geeft hierover de nodige acties die dienen uitgevoerd te worden door aan alle mederedacteurs zodat hier steeds opgelet zal worden. Tegen 30 juni 2024 zullen alle afbeeldingen en fotogallerijen, maar ook linkteksten voorzien zijn van een betekenisvolle alternatieve tekst.
 • Teksthiërarchie:
  Verschillende webpagina’s zijn moeilijk scanbaar. Dit zal verbeterd worden door een beter onderscheid te maken in korte titels, korte subtitels, vetgedrukte belangrijke woorden en paragrafen met kortere regels van 40 à 60 karakters lang. Hiervoor zullen alle mederedacteurs tegen 30 juni 2024 een training volgen ‘Schrijven voor het web’ volgen.

​Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

​Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020 en werd opgesteld op basis van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Eleven Ways.  

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 30 juni 2023.

​Problemen met toegankelijkheid? Meld ze hier:

Bent u op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het ons per e-mail aan deregenboog@kortenberg.be. We bekijken uw opmerking zo snel mogelijk om de problemen rond toegankelijkheid op te lossen.

Scroll to Top